08:54:27 29-11-2022

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 11228
2 Số hạng ngẫu nhiên u 5189
3 Sự khước từ 5761
4 Sản lượng hòa vốn 37204
5 Suất chiết khấu 13203
6 SA 8000 5278
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 5673
8 Sơ thẩm 5606
9 Sản xuất 6030
10 Sức lao động 7139
11 Sổ tay chất lượng 6539
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 5393
13 Sai phạm 10341
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 5999
15 Sản xuất 5396
16 5S 5560
17 Sigma 5512
18 Sự liên tưởng thương hiệu 9967
19 Sai lầm 5496
20 Sai lầm trong tổ chức 6109
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất