Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III – Khóa 13; Hình thức học trực tuyến

In

Ngày 27/9/2021 Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III – Khóa 13; Hình thức học trực tuyến.

Dự lễ khai giảng về phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên có ông Nguyễn Văn Lâm - Chi Cục trưởng, ông Trương Văn Bình – Phó Chi Cục trưởng; Về phía Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II có PGS. TS. Hà Thị Mừng Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II; TS. Nguyễn Công Bình – Trưởng phòng Đào tạo Khoa học và Hợp tác Quốc tế; ThS. Nguyễn Thị Nga – GVCN khoa Quản lý nhà nước cùng 48 học viên là cán bộ của các đơn vị. 

 

(Hình ảnh qua màn hình buổi khai giảng lớp học trực tuyến)