Thông báo Kết quả chấm thầu gói thầu cho thuê bãi giữ xe đạp- xe máy

Print
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, Thông báo kết quả chấm thầu gói thầu cho thuê bãi giữ xe đạp - xe máy (tải file tại đây)