Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Print
Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, Thông báo về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn mua sắm một số tài sản, thiết bị sau (tải file đính kèm tại đây)