Thông báo về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn lĩnh vực thủy lợi năm 2021

Print
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn lĩnh vực Thủy lợi năm 2021; Vui lòng tải file về xem nội dung