Sinh hoạt khoa học chủ đề “ Chia sẻ về nông dân thông minh và nông dân chuyên nghiệp”

In

Ngày 01/3/2021, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chủ đề “ Chia sẻ về nông dân thông minh và nông dân chuyên nghiệp” do TS.Đinh Công Tiến - Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường trình bày. Các buổi sinh hoạt khoa học hàng tuần của nhà Trường là một trong những hoạt động nhằm chia sẻ, trao đổi, thảo luận để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên.

TS. Đinh Công Tiến - Nguyên hiệu trưởng Nhà trường trình bày

Quang cảnh buổi sinh hoạt khoa học