Giới thiệu cuốn sách "phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay những trăn trở và suy ngẫm "

In

Giới thiệu cuốn sách "Phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay những trăn trở và suy ngẫm" của PGS-TS Vũ Trọng Khải. Xin vui lòng xem file tại đây