15:08:54 10-08-2020
Home Facilities Online Archives Quản lý nhà nước Tổ chức bộ máy HCNN và ngành NN-PTNT
Details for Tổ chức bộ máy HCNN và ngành NN-PTNT
PropertyValue
NameTổ chức bộ máy HCNN và ngành NN-PTNT
Description
FilenameTo chuc BMHCNN va nganh NN-PTNT.ppt
Filesize828 kB
Filetypeppt (Mime Type: application/vnd.ms-powerpoint)
Creatoradmincmard2
Created On: 06/10/2013 10:47
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits5988 Hits
Last updated on 06/10/2013 10:48
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News