14:27:33 29-10-2020
Home Research Nội San Năm 2010 Số 3 - 2010 PGS.TS - Vũ Trọng Khải: Vài ý kiến về vấn đề nông dân và an sinh xã hội : Định hướng nghiên cứu
Details for PGS.TS - Vũ Trọng Khải: Vài ý kiến về vấn đề nông dân và an sinh xã hội : Định hướng nghiên cứu
PropertyValue
NamePGS.TS - Vũ Trọng Khải: Vài ý kiến về vấn đề nông dân và an sinh xã hội : Định hướng nghiên cứu
Description
FilenameKhai 8-13.doc
Filesize70 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 11/23/2010 15:56
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits25608 Hits
Last updated on 11/23/2010 15:58
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News