11:35:45 28-09-2023
Home Research Nội San Năm 2010 Số 2 - 2010 TS. Đinh Công Tiến: Đánh giá hiệu quả bồi dưỡng công chức theo nhu cầu công việc
Details for TS. Đinh Công Tiến: Đánh giá hiệu quả bồi dưỡng công chức theo nhu cầu công việc
PropertyValue
NameTS. Đinh Công Tiến: Đánh giá hiệu quả bồi dưỡng công chức theo nhu cầu công việc
Description
Filename1-3 DINH CONG TIEN.doc
Filesize39.5 kB
Filetypedoc (Mime Type: application/msword)
Creatoradmincmard2
Created On: 11/08/2010 10:06
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits34304 Hits
Last updated on 11/08/2010 10:07
CRC Checksum
MD5 Checksum

Latest News