04:46:01 11-06-2023
Home Hoạt động

Activities

Khai giảng lớp “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hướng dẫn bán hàng theo combo và một số hình thức khác”

Khai giảng lớp “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hướng dẫn bán hàng theo combo và một số hình thức khác”

Ngày 06/6/2023, Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tổ chức Khai giảng lớp “Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hướng dẫn bán hàng theo combo và một số hình thức khác”.

 

(Ảnh lưu niệm với tập thể lớp tập huấn)

Học viên là Cán bộ quản lý, nhân viên thuộc các HTX tham gia Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số HTX có khả năng nhân rộng mô hình.

(TS. Trần Minh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và PTNT)

Mục tiêu lớp học nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng liên kết, xây dựng các đầu mối để cung cấp nông sản, thiết kế combo nông sản để chào hàng với các nhà bán lẻ chuyên nghiệp, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho HTX và người dân.

 

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp”.

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp”.

Ngày 14/4/2023, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   II đã tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực...

Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương khoá 54.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương khoá 54. Ngày 02/4/2023, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   II đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương khoá...

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặ...

Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng, các ...

Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyể...

Thông báo về việc Lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị có năng lực, chức năng theo quy định của pháp luậ...

Thông báo kế hoạch tuyển dung viên chức năm 2022

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đến các ưng viên có nhu cầu; ...

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sao; Vui lòng tải file n...
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 4

Latest News