11:50:30 26-10-2020
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Đặc trưng của thương hiệu mạnh

Xây dựng thương hiệu mạnh là mục tiêu của  hầu hết các tổ chức. Để xây dựng được thương hiệu mạnh trước hết cần hiểu những đặc trưng của thương hiệu mạnh. Một thương hiệu mạnh có các đặc trưng:

-  Phân phối tốt các giá trị mong muốn cho khách hàng;

-  Tạo liên tưởng tốt;

-  Định giá đáp ứng nhận thức về giá trị của khách hàng;

-  Hệ thống nhận diện thương hiệu thiết kế phù hợp;

-  Định vị thương hiệu phù hợp;

-  Truyền đạt thông điệp thương hiệu đúng đắn;

-  Dùng tổng hợp các hoạt động marketing;

-  Thấu hiểu mối quan hệ khách hàng-thương hiệu;

-  Được ủng hộ bởi các tổ chức;

-  Giám sát tốt các nguồn nhận biết thương hiệu;

 

Phát triển thương hiệu

Phát triển thương hiệu (brand development) là những nỗ lực của tổ chức nhằm mở rộng (kiến trúc) thương hiệu hoặc/và gia tăng các tài sản thương hiệu d...

Vốn thương hiệu

Vốn thương hiệu là một tập hợp các tài sản và trách nhiệm được liên kết với một tên hiệu và biểu tượng miễn là làm gia tăng giá trị bởi sản phẩm hoặc ...

Trách nhiệm/thương hiệu

Là những dạng nghĩa vụ cụ thể liên quan tới trách nhiệm phải thực hiện của một thương hiệu. Trách nhiệm thương hiệu thường có các dạng: sự không hài l...

Tài sản sở hữu độc quyền của thương hiệu

Các tài sản này bao gồm: tên thương mại; tên miền internet; địa chỉ email; nhãn hàng hóa; tên gọi xuất xứ hàng hóa; chỉ dẫn địa lý; kiểu dáng công ngh...

Sự liên tưởng thương hiệu

Là liên tưởng của khách hàng/công chúng đến một hay một số đặc trưng của của sản phẩm/thương hiệu hoặc các đối tượng liên quan tới thương hiệu. Có thể...

Chất lượng được cảm nhận

Nhà sản xuất quan niệm chất lượng là toàn bộ các đặc trưng và đặc điểm của một sản phẩm/dịch vụ mà khả năng của nó được công nhận thỏa mãn các nhu cầu...

Nhận biết thương hiệu

Nhận biết thương hiệu là trạng thái người tiêu dùng/công chúng có thể biết và nhớ được tên thương hiệu, nhận dạng được biểu tượng, các thuộc tính của ...

Lòng trung thành thương hiệu

Là sự sẵn lòng lựa chọn sản phẩm, thương hiệu của người sản xuất trước những cám rỗ của đối thủ cạnh tranh. Có 2 cách tiếp cận lòng trung thành: trung...

Trang 62 của 69

Tin mới nhất