23:38:44 05-04-2020
Trang chủ Tĩnh

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học - DMA

Chức năng:

Thực hiện các hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, liên kết đào tạo ngoại ngữ, tin học; Tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Nhiệm vụ:

  • Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của các cơ quan,  đơn vị, các tổ chức và các cá nhân theo quy định;
  • Tư vấn du học và dịch thuật theo quy định của pháp luật;
  • Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và dịch thuật theo quy định của pháp luật; 

Địa chỉ giao dịch:

  • Lầu 3 số 45 Đinh Tiên Hoàng phường Bến Nghé quân I, TP.HCM.
  • Điện thoại : 08.39102771
  • Fax        : 08.39110057

Giám đốc: TS. Đinh Công Tiến

 

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA

Đề tài nghiên cứu 2006-2010

Tên đề tài

Tên cá nhân chủ trì

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

 Năm 2010
   

Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh ng...

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên

Chức năng : Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về phương án tổ chức quản lý Ký túc xá- Nhà ăn đạt hiệu quả; quản ...

Phòng tài chính, kế toán

Chức năng : Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tài chính - kế toán của Trường. Nhiệm vụ : - Xây dựng và tổ chức thự...

Phòng quản lý đào tạo - KH - HTQT

Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
- Quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học ...

Phòng quản trị

Chức năng : Phòng Quản trị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, sử dụng, khai thác tài sản của Trường the...

Trang 1 của 7

Tin mới nhất