13:15:53 28-09-2020
Home Tĩnh

Foundation

On 2-4-1982, the Ministry of Agriculture decided to found the first branch of Central Agricultural Cooperative Management School

In 1983, the Ministry decided to transform the branch to be the School of Central Agricultural Cooperative Management School 2

In 1985, the President of the Ministries to transform it into School of Cadre Agriculture Management and Rural Development 2

In 1986, the Central School of Techniques for Agricultural Transformation was unified with the School of Cadre Agriculture Management cadre and Rural Development 2 and the name remains.

In 1987, the Ministry of Agriculture and Rural Development decided to unify the School for Food Management and change its name into the School of Agriculture and Food.

In 1996, the Prime Minister decided to found the CMARD2 based on the first branch of Forest Management Cadres in Binh Duong province , for the following training purposes: Management, State Management, Rural Extension and Development. 

 

Training Program


 • Three-month training course on state administration for civil servants
 • Three-month training course on state administration and forest management  for f...

Tổ chức Khoa

1. Le Hong Cay, MSc

 • Qualification: Master of Sciences Degree
 • Expertise: Public administration
 • E...

Introduction

Introduction

Functions:

 • Advise the Rector on training and strengthening the knowledge of state management ...

Research

Đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm phát triển nông thôn mới (Võ Thị Kim Sa)

Phát triển nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước đặt ưu tiên trong ...

< 40%

< A <70%

< B <40%

< 20%

Training program

Subjects Faculty of Extension and rural development:
 • Extension and rural development
 • Princip...

Diagram

Diagram

 

Tổng số giảng viên: 09 giảng viên

Phân theo trình độ:

 

 • Tiến sĩ: 02 giảng viên
 • Thạc sĩ: 07 giảng viên
 • Cử nhân: 01 giảng viên

 

Phân theo chính thức/kiêm nhi...

Introduction

Introduction

Functions of Faculty of Extension and rural development

 • Giving advice of training, scientif...

Nghiên cứu khoa học


STT

TÊN ĐỀ TÀI

CẤP QUẢN LÝ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

NĂM THỰC HIỆN

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành và phát triển thể chế thị trường giao dịch nông sản ở V...

Page 5 of 7

Latest News