12:16:48 28-09-2020
Home Tĩnh

Liên hệ

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Quản lý

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà CMARD2, Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39 102 771 và (84-8) 39 102 370

Fax: (84-8) 38 231 515

Email: tttv@cmard2.edu.com 

 

 

 

Tư vấn và chuyển giao công nghệ

 Trung tâm Tư vấn và CGCNQL cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ như sau:

  • Huấn luyện các chuyên ngành cho cán bộ, nhân viên quản lý trong ...

Hoạt động đào tạo

Các lớp quản lý 

  (1) Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về đấu thầu và đầu tư xây dựng cơ bản

     (2)  Tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật  quản lý sử dụng tài sản nhà...

MƯỜI VẤN ĐỀ VỀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

MƯỜI VẤN ĐỀ VỀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU 1. Tại sao thương hiệu quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam ?

Trong thị trường kinh tế toàn cầu, những nước đi sau đang có những ưu thế mạnh m...

Teaching Staff

Order Number

 Full Name

Academic Distinction and Academic Title

 

Major

 

Position, Scale ...

Socio-politic organizations

1. Total unionists: 73.

2. Organizational structure:

- Union of the College of Management for Agr...

Consulting Center

Consulting Center

The Management Technology Transfer and Consulting Center of the College of Management for Agri...

Page 4 of 7

Latest News