02:53:34 16-12-2019
Home Tĩnh

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học - DMA

Chức năng:

Thực hiện các hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, liên kết đào tạo ngoại ngữ, tin học; Tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Nhiệm vụ:

 • Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của các cơ quan,  đơn vị, các tổ chức và các cá nhân theo quy định;
 • Tư vấn du học và dịch thuật theo quy định của pháp luật;
 • Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và dịch thuật theo quy định của pháp luật; 

Địa chỉ giao dịch:

 • Lầu 3 số 45 Đinh Tiên Hoàng phường Bến Nghé quân I, TP.HCM.
 • Điện thoại : 08.39102771
 • Fax        : 08.39110057

Giám đốc: TS. Đinh Công Tiến

 

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA

Đề tài nghiên cứu 2006-2010

Tên đề tài

Tên cá nhân chủ trì

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

 Năm 2010
   

Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh ng...

article's title

article's title

Content in English will be here!!!

Read more...

Dormitory Restaurant

Function : Group Dormitory - Restaurant has the function of advising the Rector on the project management and organization of Dormitory-Restaurant to a...

Finance and Accounting Department

Function: To advise and carry out decisions by the Rector of the University related to the finance and accounting.

Missions :
- Develop and organize the ...

Training, Research Administration and International Cooperation Department

Functions
- To advise the Rector on training, scientific research and international cooperation
- Management of training activities, scientific researc...

Property Management Department

Function : It has the function of advising the Rector and organize the procurement, repair, use and exploitation of the school property on the principl...

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 7

Latest News