15:03:29 25-01-2022
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học

Nghiên cứu khoa học

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II đã họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu đặc thù năm 2010

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II đã họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu đặc thù năm 2010 “Tác động của chính sách thuỷ lợi phí đối với hoạt động quản lý khai thác công trình thuỷ nông ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Xuân Lan làm chủ nhiệm. Đề tài đã nhận diện các vấn đề của chính sách thủy lợi phí hiện hành, từ đó đề xuất các phương án bổ sung hoặc sửa đổi chính sách thủy lợi phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu của đề tài đặt ra những hướng nghiên cứu mới có liên quan đến chính sách thuỷ lợi phí.
 

Phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay - Phương pháp tiếp cận và sản phẩm nghiên cứu

Công cuộc đổi mới gần 2 thập kỷ qua đã làm thay đổi căn bản diện mạo đời sống kinh tế – xã hội ở nước ta. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – sản...

Thiết kế bảng khảo sát trong nghiên cứu khoa học

I.Giới thiệu

Bảng câu hỏi là công cụ điều tra phổ biến nhất, được sử dụng để thu thập thông tin từ nhiều người, và bảng câu hỏi có thể kết hợp với nhiề...

Đánh giá thang đo giá trị cảm nhận khách hàng

Đánh giá thang đo giá trị cảm nhận khách hàng

Trong những năm gần đây giá trị cảm nhận đã thu hút sự chú ý đáng kể giữa các học giả t iếp thị . Gần đây, Sweeney và Soutar (2001) đã xác định bốn yếu tố đo...

Chuyện một sản phẩm nghiên cứu và thị trường

Chuyện một sản phẩm nghiên cứu và thị trường

Vật liệu polyme siêu hấp thụ nước là một trong số những sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại Viện Hóa học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), t...

Chế độ sở hữu toàn dân và vấn đề sở hữu đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân và vấn đề sở hữu đất đai

Trong suốt thời gian qua, bất chấp mọi cố gắng của các nhà làm luật, các vấn đề cơ bản liên quan đến sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước vẫn chưa được ...

CMARD2 nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

Vào trung tuần tháng 4/2010, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II đã nghiệm thu đề tài cấp cơ sở do ThS. Khúc Hoàng Giang làm chủ nhiệm, với đ...

Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học
  1. Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Đình Hoàn...

Tin hội thảo khoa học

Tin hội thảo khoa học
Ngày 10/4/2010, Hội thảo “Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành nông nghiệp” đã diễn ra tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội. Tiến sỹ Nguyễn Thắng, ...
Trang 4 của 4

Tin mới nhất