10:26:54 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Điều khoản tàu hỏng hay điều khoản đình thuê

Điều khoản tàu hỏng hay điều khoản đình thuê (Breakdown Clause or off-hire Clause):

1. Trong một số hợp đồng thuê tàu định hạn, điều khoản này quy định: “Trong trường hợp tàu phải ngừng hoạt động quá 48 tiếng đồng hồ vì lý do hỏng máy, tàu vào ụ khô, thiếu hụt vật phẩm dự trữ, mắc cạn, hun sấy khử trùng… thì người thuê sẽ miễn trả cước sau 48 tiếng đồng hồ ấy cho đến khi nào con tàu bắt đầu hoạt động toàn bộ bình thường trở lại…”

2. Trong một số hợp đồng thuê tàu định hạn khác, thời gian đình thuê và người thuê được miễn trả cước bắt đầu tính ngay từ khi con tàu phải ngừng hoạt động. Thí dụ: Hợp đồng mẫu Baltime quy định: A. Trong trường hợp tàu vào ụ khô hay tiến hành các biện pháp cần thiết khác để duy trì hoạt động hữu hiệu của tàu, tàu thiếu hụt nhân công hoặc vật phẩm dự trữ thuộc phía chủ tàu đảm trách, tàu hỏng máy hay hư vỏ hay gặp tai nạn khác cản trở hoặc ngăn chặn hoạt động của con tàu mà thời gian kéo dài quá 24 tiếng đồng hồ liên tục, thì người thuê được miễn trả cước suốt thời gian con tàu mất khả năng đáp ứng ngay đòi hỏi của dịch vụ. Tiền cước nếu đã trả trước cũng sẽ được điều chỉnh lại tương ứng. B. Trong trường hợp vì thời tiết bắt buộc mà tàu vào cảng hoặc đến nơi neo đậu, tàu hoạt động tại các cảng mớn nước nông, tại các con sông hoặc các cảng có cồn, cát, hoặc tàu hứng chịu một tai nạn xảy ra đối với hàng chuyên chở, thì bất cứ tình hình chậm trễ nào và/hoặc bất cứ chi phí nào do đó phát sinh đều sẽ thuộc về người thuê gánh chịu, cho dù tình hình chậm trễ và/hoặc chi phí ấy có nguyên nhân trong sự sơ suất của những người giúp việc cho chủ tàu. Điều này cho thấy những quy định của điều khoản đình thuê trong các hợp đồng thuê tàu định hạn tồn tại nhiều khác biệt phức tạp về cách quy nguyên nhân và giải quyết hậu quả. Vì vậy, người thuê và chủ tàu cần thương lượng để có sự thỏa thuận thống nhất. Tại điều khoản này, chủ tàu có thể chấp nhận trả các phụ phí do tình hình ngừng hoạt động của tàu gây ra. Thí dụ: phí đặc biệt về cung cấp nhiên liệu, nước ngọt,… cho tàu.
 

Điều khoản hai tàu đâm va cùng có lỗi

Điều khoản hai tàu đâm va cùng có lỗi (Both to blame collision clause): Quy tắc chung của Công ước Brussels 1910 được đa số quốc gia áp dụng xử lý 2 t...

Công hội hàng hải quốc tế và vùng Baltic

Công hội hàng hải quốc tế và vùng Baltic (BIMCO - The Baltic and International Maritime Conference): Là một tổ chức hàng hải thành lập lâu đời, có uy ...

Cước suất tàu chợ

Cước suất tàu chợ (Berth rates or Liner rates): Dùng để chỉ loại cước áp dụng riêng biệt cho chuyên chở bằng tàu chợ và thường được tập hợp thành biểu...

Vận đơn đường biển

Vận đơn (vận tải đơn) đường biển, Bill of Lading (Ocean Bill of Loading) - B/L: Chứng từ vận tải đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của họ (...

Nâng cao chất lượng công việc

Nâng cao chất lượng công việc là thiết kế lại nội dung công việc để nó có ý nghĩa hơn và đem lại sự phấn khởi qua việc tạo điều kiện cho công nhân tha...

Kỹ thuật Delphi

Kỹ thuật Delphi là phương pháp để tổng hợp quan điểm của chuyên gia. Kỹ thuật Delphi có tính vô danh và tính phản hồi. Để bảo đảm rằng mỗi chuyên gia ...

Hoạch định tổng hợp

Hoạch định tổng hợp là chức năng chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp. Nó đề cập đến các quyết định về khối lượng sản phẩm sản xuất và thời gian sản ...

Định vị doanh nghiệp

Định vị doanh nghiệp nhằm mục đích chọn địa điểm thành lập doanh nghiệp, các bộ phận của doanh nghiệp sao cho hợp lý kinh tế nhất. Định vị doanh nghiệ...

Trang 9 của 69

Tin mới nhất