10:59:40 29-09-2023
Trang chủ Từ điển chuyên ngành

Mô hình một phương trình

Trong mô hình một phương trình, nhà phân tích chọn một biến đơn (ký hiệu là Y) mà nhà phân tích muốn giải thích hành vi của nó. Y có nhiều tên gọi nhưng tên gọi thông dụng nhất là biến phụ thuộc. Kế đó nhà nghiên cứu xác định các biến số (ký hiệu là X), những biến số này có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Những biến này cũng được gọi bằng nhiều tên trong đó tên biến độc lập là thông dụng nhất. Việc lựa chọn các biến độc lập có thể xuất phát từ lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm trong quá khứ, các nghiên cứu khác hoặc từ trực giác.
 

Thiết lập mô hình

 Mọi phân tích hệ thống kinh tế, xã hội, chính trị hoặc vật lý dựa trên một cấu trúc logic gọi là mô hình. Cấu trúc này mô tả hành vi của các phần tử ...

Kinh tế lượng

Kinh tế lượng, Theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Không như thống kê kinh tế, t...

Mẫu chuẩn hợp đồng thuê tàu

Mẫu chuẩn hợp đồng thuê tàu, Charter – Party Standard Là những hợp đồng thuê tàu được các tổ chức hàng hải quốc tế, các chủ tàu hoặc các tổ chức giao ...

Điều khoản bốc dỡ tại bến cảng

Điều khoản bốc dỡ tại bến cảng hay điều khoản bốc dỡ tàu chợ, Berth terms or Liner terms Điều khoản này được áp dụng trong chuyên chở bằng tàu chợ hoặ...

Đơn lưu khoang

Đơn lưu khoang, Berth note or booking note Văn bản của người thuê tàu gởi cho hãng tàu (Người chuyên chở) yêu cầu dành chỗ trên tàu để vận chuyển hàng...

Tập quán của cảng

Tập quán của cảng, Custom of the port Thuật ngữ được dùng trong hợp đồng thuê chuyến để chỉ việc không quy định cụ thể mức bốc dỡ hàng tại cảng mà tùy...

Biểu cước (tàu) container

Biểu cước (tàu) container, Container freight tariff Là bảng giá cước mà hãng tàu container ấn định làm cơ sở để tính và thu tiền cước tùy theo cách ch...

Hợp đồng thuê container

Hợp đồng thuê container, Container lease contract Là loại hợp đồng được ký kết giữa bên cho thuê (Lessor or container leasing company) và bên thuê hay...
Trang 4 của 69

Tin mới nhất