10:23:36 28-09-2023
Home Dictionary

Dictionary

Văn bản hành chính thông thường

Văn bản hành chính thông thường là văn bản dùng để thực thi các văn bản quy phạm pháp luật hoặc thực hiện các tác nghiệp hành chính.

Ví dụ: Các văn bản  như: thông báo, chương trình, kế hoạch… là các văn bản hành chính thông thường có tên loại, công văn là văn bản hành chính thông thường không có tên loại.
 

Văn bản chuyên môn, kỹ thuật

Văn bản chuyên môn: là loại văn bản mang tính chất đặc thù thuộc nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực như: Thống kê; Kế hoạch; Tài chính; Ngân hàng...

Văn bản áp dụng pháp luật

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật để ban hành, được áp...

Văn bản

Văn bản là một phương tiện ghi thông tin và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định.

Mở rộng dòng sản phẩm

Mở rộng dòng sản phẩm (Product line Extension): là mở rộng công việc kinh doanh, bổ sung thêm sản phẩm mới, có rất nhiều lý do để bổ sung thêm sản...

Tên hiệu

Tên hiệu được định nghĩa như sau: là tên của một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ của một công ty hay tổ chức kinh doanh. Cũng như mỗi người đều có m...

Mở rộng thương hiệu

Mở rộng thương hiệu (Brand Extension): là bao hàm việc sử dụng 1 thương hiệu thành công để tung ra những sản phẩm mới hay những sản phẩm canh tân th...

Đa thương hiệu

Ngày nay hầu hết các công ty hay tổ chức kinh doanh lớn đều có nhiều thương hiệu khác nhau. Thuật ngữ “Kiến trúc thương hiệu” (brand architecture) s...

Bảo vệ thương hiệu

Để tồn tại và phát triển trong một nền kinh tế thị trường đầy cạnh tranh như hiện nay thì các doanh nghiệp cần nỗ lực hết sức trong việc xây dựng ...

Page 7 of 69

Latest News