11:49:34 28-09-2023
Home Dictionary

Dictionary

Thủ tục kiểm định giả thuyết

Ba bước cơ bản trong bất kỳ thủ tục kiểm định giả thuyết nào gồm (1) hình thành hai giả thuyết đối lập nhau, (2) tính trị thống kê kiểm định và xác định phân phối mẫu của nó, (3) đưa ra quy tắc ra quyết định và chọn một trong hai giả thuyết.
 

Diễn dịch kết quả

Bước cuối cùng của một điều tra thực nghiệm là diễn dịch các kết quả. Các kết luận thường phải ủng hộ một lý thuyết kinh tế hoặc bác bỏ lý thuyết này,...

Kiểm định giả thuyết

Ước lượng sơ bộ của một mô hình kinh tế lượng không luôn luôn đem đến các kết quả thỏa đáng. Công thức của mô hình kinh tế lượng cơ bản chịu ảnh hưởng...

Ước lượng mô hình

Sau khi mô hình đã được thiết lập và dữ liệu phù hợp đã được thu thập, nhiệm vụ chủ yếu của nhà nghiên cứu là ước lượng những thông số chưa biết của m...

Thu thập dữ liệu

Để ước lượng mô hình kinh tế mà một nhà nghiên cứu đưa ra cần có mẫu dữ liệu về các biến phụ thuộc và biến độc lập. Nếu nhà phân tích quan tâm đến việ...

Số hạng ngẫu nhiên u

Số hạng ngẫu nhiên u đại diện cho các ảnh hưởng của các biến không có mặt trong mô hình hồi quy tuyến tính cũng như các ảnh hưởng của các tác động tồn...

Mô hình hồi quy tuyến tính bội

Mô hình hồi quy tuyến tính bội có dạng Y=α+β 1 X 1 + β 2 X 2 ++... β k X k ++u. Thuật ngữ bội để chỉ rằng trong mô hình hồi quy tuyến tính có nhiều hơn một biến độc...

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn có dạng Y=α+βX +u, với α là tung độ gốc, β là độ dốc của đường thẳng, α+βX gọi là phần xác định của mô hình và là trung...

Mô hình hệ phương trình

Trong một số nghiên cứu kinh tế lượng, nhà nghiên cứu có thể quan tâm đến nhiều hơn một biến phụ thuộc và do đó cùng một lúc thiết lập nhiều phương tr...
Page 3 of 69

Latest News