00:08:21 26-10-2020
Trang chủ Tuyển sinh

Chiêu sinh

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

 Ngày 01/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014. Lớp đầu tiên là bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nâng cao năng lực điều tra ổ dịch và giám sát chủ động

 Tham dự lể khai giảng có Ts. Đinh Công Tiến - Phó hiệu trưởng

Ông Mai Văn Hiệp - Phó cục trưởng, Cục thú y  cùng các anh chị học viên lớp học

 

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Ngày 27/9/2014 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau . Chi cục đã phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức bế giảng lớp ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

 

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX t...

Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản - Lớp TOT 1

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên q...

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hi...

Thông báo mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Hồng Anh và Ông Nguyễn Kim Sơn

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Kim Sơn Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới. Vui lòng tải file đính kèm

Thông báo...

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

 

Ngày 23/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính...

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 22/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Trang 10 của 18

Tin mới nhất