11:44:45 30-10-2020
Trang chủ Tuyển sinh

Chiêu sinh

Lớp tập huấn Khai báo thuế và quyết toán thuế

Lớp tập huấn Khai báo thuế và quyết toán thuế

Năm 2011 là năm diễn ra với nhiều thay đổi về chế độ chính sách kế toán và qui định về thuế. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức lớp tập huấn “KHAI BÁO VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2011”.

Lớp học diễn ra trong 1 ngày (03/03/2012, giờ hành chính).

 Xin vui lòng tải tập tin Thông báo chiêu sinh để biết mọi chi tiết về lớp học.

 

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 2012

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II mở "Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 8/2012" cho cán bộ, công...

Chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính" Khóa 8/2012

- Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV ...

Chiêu sinh đào tạo tiếng Anh theo khung trình độ châu Âu

Chương trình đào tạo Anh văn được xây dựng theo khung trình độ châu Âu bao gồm chương trình tổng thể gồm 3 cấp độ. Khung trình độ chung châu Âu (Commo...

Trang 18 của 18

Tin mới nhất