10:06:59 07-04-2020
Home Enrolments

Student Recruitment

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

 

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

Tham dự lể khai giảng có Ts. Đinh Công Tiến - Phó hiệu trưởng và Ông Đoàn Văn Hợp - Phó chủ tịch liên minh HTX TPHCM cùng các anh chị học viên lớp học

 

Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản - Lớp TOT 1

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên q...

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hi...

Thông báo mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Hồng Anh và Ông Nguyễn Kim Sơn

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Kim Sơn Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới. Vui lòng tải file đính kèm

Thông báo...

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

 

Ngày 23/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính...

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 22/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

 

Ngày 22 / 9 /201 4 , Trường Cán bộ quản lý n ông nghiệp và P TNT II tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Đến tham ...

Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng khóa 5

Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng khóa 5

Hôm nay ngày 19/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II, tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cá...

Page 10 of 18

Latest News