21:10:01 19-01-2020
Home Enrolments

Student Recruitment

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại

 

Ngày 13/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại;

Tham dự lể khai giảng có Ts. Đinh Công Tiến - Phó Hiệu trưởng nhà Trường và Ths. Nhan Thị Minh Uyên - Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II. Cùng với các học viên từ các Sở nông nghiệp và các chi cục về đây tham dự lớp học.

 

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

Ngày 09/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật...

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Ngày 08/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên ...

Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

Ngày 07/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực v...

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

 Ngày 01/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác...

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Ngày 27/9/2014 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau . Chi cục đã phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức bế giảng lớp ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

 

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX t...

Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản - Lớp TOT 1

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên q...

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Page 9 of 17

Latest News