07:31:13 09-12-2021
Trang chủ Nghiên cứu Khoa học

Nghiên cứu khoa học

Thông tin sinh hoạt khoa học trao đổi giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Thông tin sinh hoạt khoa học trao đổi giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Khẳng định sự sụp đổ của Liên Xô và sau đó là ở Liên bang Xô viết không phải là sự sụp đổ của học thuyết về chủ nghĩa xã hội, ngày 19/9/2018 Khoa Quản lý Nhà nước thuộc Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, tổ chức sinh hoạt khoa học trao đổi giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực.

 

 Tham gia buổi sinh hoạt khoa học có Tiến sĩ Đinh Công Tiến – Hiệu Trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Trung Đông - Phó Hiệu Trưởng, Tiến sĩ Võ Thị Kim Sa - Phó Hiệu Trưởng, lãnh đạo các Khoa, Phòng, tất cả các giảng viên và đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Trường.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Lam, giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước, báo cáo đề dẫn để làm cơ sở cho các giảng viên và đảng viên thảo luận. Báo cáo đề dẫn cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn về chủ nghĩa Mác – Lênin, phục vụ cho công tác giảng dạy lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho giảng viên, đảng viên, phản bác lại những quan điểm sai trái, thực hiện phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Tại buổi sinh hoạt khoa học các giảng viên, đảng viên tham gia trao đổi thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề về tư tưởng chính trị có liên quan đến công tác giảng dạy. Tiến sĩ Đinh Công Tiến đánh giá cao tinh thần làm việc trao đổi thảo luận,  yêu cầu đa dạng hóa các hình thức và phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng sao cho phù hợp với từng đối tượng, gắn với tình hình thực tiễn từng thời kỳ theo lĩnh vực, khắc phục tình trạng khuôn sáo, lý thuyết suông, phải gắn lý luận với thực tiễn, gắn nói và làm, nhận thức và hành động, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với đạo đức, lối sống, gắn cá nhân với tổ chức, qua đó nhằm củng cố, nâng cao nhận thức, niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh vào lãnh đạo của Đảng. 

 

Giới thiệu cuốn sách "Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên"

Giới thiệu cuốn sách

 

Giới thiệu cuốn sách "Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên" được phát hành nhà xuất bản tri thức.  Giới thiệu cuốn sách "Luật sư Vũ ...

Giới thiệu cuốn sách "phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay những trăn trở và suy ngẫm "

Giới thiệu cuốn sách

Giới thiệu cuốn sách "P hát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay n hững trăn trở và suy ngẫm" của PGS-TS Vũ Trọng Khải. Xin vui lòng xem file t...

Phương pháp định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu: là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị...

Giá trị cảm nhận của khách hàng trong ngành ngân hàng

1. Khái niệm giá trị cảm nhận của khách hàng

Từ những năm cuối thế kỷ 20 khái niệm “giá trị cảm nhận” đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm...

Giới thiệu Tạp chí "Journal of Business Strategy" tập 33, năm 2012

TS. Bảo Trung

Tạp chí Chiến lược kinh doanh (Journal of Business Strategy - JBS) là tạp chí hàng đầu trên thế giới về chiến lược kinh doanh, xuất bản đ...

12 tiêu chí đánh giá thương hiệu

12 tiêu chí đánh giá thương hiệu

Theo lý thuyết mới về giá trị Thương hiệu, Paul Temporal đưa ra 12 tiêu chí mà tất cả thương hiệu  mạnh hàng đầu của thế giới đều thoả mãn. Phương p...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng lợi thế cạnh tranh

ThS. Phạm Thị Phương Loan

Sự phát triển của khoa học công nghệ, chu kỳ sống của sản phẩm và dịch vụ ngắn lại, sự cạnh tranh toàn cầu đã đòi hỏi nền kin...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp

ThS. Phạm Thị Phương Loan

Xây dựng và tăng chất lượng nguồn nhân lực bao gồm hai quá trình: phát triển kỹ năng thông qua giáo dục và khả năng làm việc ...

Trang 1 của 5

Tin mới nhất