08:57:50 23-03-2023
Home Research

Research

Hội thảo Khoa học “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị tại các Trường Cán bộ thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung Ương”

Hội thảo Khoa học “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị tại các Trường Cán bộ thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung Ương”

Ngày 25/7/2022, tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II, Cụm thi đua số 8 khối các Trường Cán bộ thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy trung cấp lý luận chính trị”. Tham dự Hội thảo có TS. Cầm Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ các Trường Chính trị, cùng đại diện lãnh đạo các Trường Cán bộ thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương 

(Ảnh Đại biểu các Trường Cán bộ, thuộc Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung Ương tham dự Hội thảo Khoa học)

Các tham luận, trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Khẳng định tính đúng đắn và cần thiết của việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng nói chung và chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị nói riêng.

- Cần nhận diện đúng các âm mưu chống phá, xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch.

- Việc lồng ghép cần được thực hiện ở tất cả các bài giảng, các lĩnh vực, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau, không chỉ giới hạn trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, vì việc chống phá, xuyên tạc diễn ra ở tất cả các lĩnh vực.

- Năng lực của giảng viên sẽ quyết định chất lượng của việc lồng ghép. Do vậy, cần nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tự học tập nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, cũng như tham gia các khoá học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động viết bài báo khoa học, tham gia thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Việc lồng ghép phải linh hoạt, phù hợp với nội dung chương trình, giảng viên, học viên, đồng thời phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, nhất quán ở các cơ sở đào tạo.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với các đơn vị giảng dạy và giảng viên ở tất các khâu của quá trình đào tạo.

- Cần tăng cường phối hợp và có sự hỗ trợ của cơ quan an ninh, cơ quan bảo vệ tư tưởng, văn hoá của Đảng, Nhà nước. 

 

(Hình ảnh đại biểu các đơn vị tham gia tham luận tại buổi Hội thảo Khoa học)

 

Hội thảo cũng thống nhất đề xuất kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ các Trường trong việc cung cấp thông tin, tổ chức các khoá bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo khoa học liên quan đến nội dung của Hội thảo. 

 

 

Hợp tác xã – Những dấu ấn hình thành và phát triển

Hợp tác xã – Những dấu ấn hình thành và phát triển

Ngày 03/7/2021, để hòa chung không khí khối hợp tác xã toàn thế giới chào mừng ngày Hợp tác xã quốc tế lần thứ 99, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp v...

Sinh hoạt khoa học chủ đề “Phân tích, so sánh các số liệu thống kê và thông tin thị trường đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: lúa gạo, thủy sản, rau củ quả, gỗ”

Sinh hoạt khoa học chủ đề “Phân tích, so sánh các số liệu thống kê và thông tin thị trường đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: lúa gạo, thủy sản, rau củ quả, gỗ”

Ngày 15/3/2021, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chủ đề “ Phân tích, so sánh các số liệu thống kê và thông tin thị trường đối với một số sản ...

Sinh hoạt khoa học chủ đề “ Chia sẻ về nông dân thông minh và nông dân chuyên nghiệp”

Sinh hoạt khoa học chủ đề “ Chia sẻ về nông dân thông minh và nông dân chuyên nghiệp”

Ngày 01/3/2021, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chủ đề “ Chia sẻ về nông dân thông minh và nông dân chuyên nghiệp” do TS.Đinh Công Tiến - N...

Sinh hoạt khoa học chủ đề “ Cách tiếp cận và kết quả của dự án phát triển Hợp tác xã Việt Nam”

Sinh hoạt khoa học chủ đề “ Cách tiếp cận và kết quả của dự án phát triển Hợp tác xã Việt Nam”

Ngày 25/2/2021, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chủ đề “ Cách tiếp cận và kết quả của dự án phát triển Hợp tác xã Việt Nam” do Bà Gaby Bret...

Thông tin sinh hoạt khoa học trao đổi giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Thông tin sinh hoạt khoa học trao đổi giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Khẳng định sự sụp đổ của Liên Xô và sau đó là ở Liên bang Xô viết không phải là sự sụp đổ của học thuyết về chủ nghĩa xã hội, ngày 19/9/2018 Khoa Quản...

Giới thiệu cuốn sách "Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên"

Giới thiệu cuốn sách

 

Giới thiệu cuốn sách "Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên" được phát hành nhà xuất bản tri thức.  Giới thiệu cuốn sách "Luật sư Vũ ...

Giới thiệu cuốn sách "phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay những trăn trở và suy ngẫm "

Giới thiệu cuốn sách

Giới thiệu cuốn sách "P hát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay n hững trăn trở và suy ngẫm" của PGS-TS Vũ Trọng Khải. Xin vui lòng xem file t...

Phương pháp định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu: là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị...

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 6

Latest News