19:25:33 06-08-2020

Đảng

Học và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Học và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ khối Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2011, Đảng uỷ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II và Đảng uỷ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam cùng phối hợp “Tổ chức học  và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX”. Công chức, viên chức và người lao động của hai cơ quan được nghe Đ/C Nguyễn Văn Dinh, Uỷ viên BCH Đảng uỷ khối – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ khối Bộ Nông nghiệp và PTNT trình bày những nội dung chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ngoài ra, các học viên cũng được giảng viên báo cáo những vấn đề liên quan đến Biển Đông nhằm giúp nhận thức đúng đắn tình hình Biển Đông và hiểu được cách ứng xử của Việt Nam trong mối quan hệ láng giềng, cũng như quan hệ quốc tế về vấn đề Biển Đông.

 

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II

Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT IINgày 20/7/2011, tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, ông Vũ Trọng Hà, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Nông nghiệ...

Giới thiệu chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Thái Lan

Giới thiệu chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Thái Lan

TS. Bảo Trung và ThS.Nguyễn Công Bình

Để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ với đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết sản ...

Trang 6 của 6

Tin mới nhất