10:34:35 29-09-2023

C

Chất lượng được cảm nhận

Nhà sản xuất quan niệm chất lượng là toàn bộ các đặc trưng và đặc điểm của một sản phẩm/dịch vụ mà khả năng của nó được công nhận thỏa mãn các nhu cầu tuyên bố hay ngụ ý. Ở đây chất lượng được cảm nhận là chủ quan của khách hàng. Thường thì chất lượng được cảm nhận không đồng nhất với chất lượng khách quan, ngoài yếu tố chất lượng khách quan nó còn tuỳ thuộc vào kỳ vọng và nhận thức của người tiêu dùng và công chúng. Để nâng cao chất lượng được cảm nhận cần quan tâm tới các mối quan hệ này. Ưu tiên các thuộc tính sản phẩm được khách hàng dễ cảm nhận, cải tiến các thuộc tính theo sự phát triển nhận thức của khách hàng là những chiến lược hiệu quả. Óng mượt, trị gàu là những thuộc tính điển hình trong lĩnh vực dầu gội đầu được các hãng thi nhau quảng bá.
 

Chức năng giám đốc marketing

Theo Philip Ketler, giám đốc marketing (Marketing Director) có 4 chức năng: điều hành tốt bộ phận tiếp thị; chinh phục lòng tin của người phụ trách cá...

Công cụ truyền thông

Công cụ truyền thông (communication tool) là những cách thức cụ thể được sử dụng truyền tải thông điệp từ chủ thể đến đối tượng nhận thông điệp nhằm t...

Công chúng

Công chúng (Public), là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Trong lĩnh vực marketing, công chúng được hiểu là tất c...

Chiêu thị

Chiêu thị (Promotion) là một công cụ của marketing mix (4P)được người bán sử dụng nhằm đẩy mạnh việc bán hàng thông qua các chương trình quảng cáo, bá...
Page 19 of 20

Latest News