16:54:09 29-09-2023

C

Chi phí giao dịch

Chi phí giao dịch (transaction cost) diễn ra khi các quyền tài sản được trao đổi qua các giao dịch thị trường (dựa trên hợp đồng). Đầu tiên, chi phí giao dịch bao gồm chi phí tìm kiếm thông tin (tìm kiếm đủ số đối tác trao đổi, địa chỉ, mẫu mã sản phẩm, chất lượng, độ tin cậy cùng vô số khía cạnh liên quan khác trước khi đưa ra quyết định), cũng như các chi phí đàm phán, ký kết và giám sát hợp đồng và chi phí xử lý những hành vi vi phạm hợp đồng khả dĩ. Chi phí tìm kiếm thông tin và chuẩn bị hợp đồng là ‘không thể thu hồi’ (sunk cost) trước khi đi đến những quyết định giao dịch.

 

Chủ nghĩa tự do ordo

Chủ nghĩa tự do ordo (ordo liberalism) (còn gọi là trường phái Freiburg) đề cập đến một truyền thống Đức đặc thù bắt đầu từ thập niên 1920 và thập niê...

Cầm cố

Cầm cố là việc một bên (gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ...

Chánh tòa

Người đứng đầu một tòa án chuyên trách (tòa hình sự, tòa dân sự, tòa phúc thẩm) của Tòa án Nhân dân Tối cao, tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộ...

Chánh án

Người đứng đầu toà án các cấp. Ở Việt Nam, chánh án Toà án Nhân dân Tối cao do Quốc hội bầu ra. Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm,...

Page 7 of 20

Latest News