18:07:51 29-09-2023

C

Chế độ bản vị vàng

Chế độ bản vị vàng (Gold standard system) là chế độ tiền tệ mà pháp luật quy định dùng vàng để đúc tiền vàng. Trong quá trình phát triển, chế độ này tiến triển dưới hình thức của 3 chế độ khác nhau: bản vị tiền vàng, bản vị vàng thỏi và bản vị hối đoái vàng. Trong chế độ tiền tệ Bản vị vàng, tiền dù ở dưới hình thức nào (đúc bằng vàng, in trên giấy, tiền điện tử, ...),  thì người sở hữu tiền vẫn luôn có một quyền quan trọng: yêu cầu người phát hành tiền đổi tiền thành vàng theo tỉ lệ đã cam kết.
 

Công vụ

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, công việc chủ yếu thuộc về nhà nước, do các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước tiến hành theo ...

Công văn

Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, Công văn là một loại giấy tờ dùng trong các cơ quan công quyền để giải quyết các vấn đề thuộc về công vụ, ...

Cải cách hành chính

Theo quan niệm của Tổ chức phát triển của LHQ (UNDP), Cái cách hành chính là những sự thay đổi có chủ định để làm thay đổi ít nhất một trong bốn yếu t...

Cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hành chính nhà nước là thuật ngữ được sử dụng khi nói về một bộ phận (cơ quan) cấu thành của bộ máy hành chính nhà nước, được sử dụng quyền lự...
Page 3 of 20

Latest News