11:47:35 28-09-2023
Trang chủ Hỏi đáp Quản trị

Chuyên ngành 3

Ngoài lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II có thực hiện hoạt động tư vấn hay không?

Ngoài các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hàng năm, Trường đã thực hiện các đề tài nghiên cứu và tư vấn theo chương trình của Bộ và phối hợp với các sở nông nghiệp và PTNT, sở khoa học - công nghệ, các tổng công ty và các tổ chức khác trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng và tư vấn theo đơn đặt hàng của các tổ chức này. Các kết quả nghiên cứu, tư vấn  đã được chuyển giao cho cơ quan hoạch định để nghiên cứu điều chỉnh các chính sách liên quan đến ngành, được các đơn vị đặt hàng sử dụng, và dùng để biên soạn tài liệu giảng dạy cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức.

Trong những năm qua, Trường đã thực hiện các hợp đồng tư vấn cho các HTX, cho các cơ quan quản lý nhà nước (sở nông nghiệp và PTNT) và cho các doanh nghiệp trong ngành. Trường đã thực hiện tư vấn về quản lý cho một số HTX ở ngoại thành TP Hồ Chí Minh, tư vấn lập dự án xây dựng noâng thoân môùi ôû 2 xã điểm cho tỉnh Vĩnh Long, tư vấn phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cao su Chư Prông, tư vấn xây dựng chiến lược cho Công ty Cao su EaH’Leo thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tư vấn và lập phương án hệ thống quản lý lao động tiền lương cho Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, tư vấn xây dựng chiến lược cho Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex)...
 

Khoa khuyến nông và PTNT có những chương trình đào tạo, bồi dưỡng nào?

Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Khoa khuyến nông và PTNT dựa trên yêu cầu của địa phương hay dựán mà hình thành các khóa tập huấn dà...

Nhiệm vụ chủ yếu của CMARD2 là gì?

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II là đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập vào năm 1982, nhiệm vụ chủ ...

Tin mới nhất