03:52:32 20-09-2018
Trang chủ Đào tạo Chiêu sinh

Tin tuyển sinh chung

Lễ khai giảng lớp "đào tạo Giám đốc hợp tác xã" tại tỉnh An Giang

Lễ khai giảng lớp

Ngày 6 tháng 7 năm 2015 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng "Lớp đào tạo Giám đốc hợp tác xã" tại tỉnh An Giang. Tham dự lễ khai giảng có ông Ts. Đinh Công Tiến - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể học viên tham gia khóa học.

 

Lễ khai giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch kiểm lâm viên chính" và Lớp " Bồi dưỡng kiến thức QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp".

Ngày 22 tháng 6 năm 2015 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch kiểm lâm viên chính" và Lớp " Bồi dưỡng kiến thức QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp". Tham dự lễ khai giảng có ông TS. Phạm Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Kiểm lâm chủ rừng và Ông Khúc Hoàng Giang - Trưởng khoa Quản lý nhà nước  cùng toàn thể học viên tham gia khóa học.

Lễ khai giảng lớp "Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương (Hạt trưởng hạt kiểm lâm)"

Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2015 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp "Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương (Hạt trưởng hạt kiểm lâm)". Tham dự lễ khai giảng có ông Ts. Đinh Công Tiến - Hiệu trưởng nhà trường và Ts. Phạm Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Kiểm lâm và chủ rừng cùng toàn thể học viên tham gia khóa học

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

 

Ngày 12/06/2015 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức buổi Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Tham dự lễ bế giảng về phía nhà Trường có các giảng viên Khoa quản lý nhà nước cùng các anh chị học viên của lớp học.

Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát năm 2015

Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát năm 2015

 Ngày 8 tháng 6 năm 2015 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức lễ Khai giảng "Lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát năm 2015"

 

Tham dự lễ khai giảng về phía Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có ông Trần Đức Thuận - thành viên Hội đồng.

Về phía nhà Trường có NGƯT Ts. Nguyễn Thị Xuân Lan - trưởng khoa Tài chính Kế toán. Và tất cả học viên tham gia lớp học

Trang 9 của 28

Tin mới nhất