16:49:56 20-04-2021
Trang chủ Tuyển sinh Tin tuyển sinh

Tin tuyển sinh chung

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II năm 2021

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021, vui lòng tải file về.
 

Thông báo về việc tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 50, năm 2021

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị thông báo kế hoạch tổ chức lớp Trung cấp lý ...

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II, trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân; Thông báo về việc c...

Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2021

Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2021

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2021

 

Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và các lớp hạng ngạch chuyên ngành trồng trọt, BVTV

Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, trân trọng thống báo đến Quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân nội dung chiêu sinh các lớp ...

Trang 1 của 33

Tin mới nhất