05:33:29 28-01-2021
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều tra thống kê cho cán bộ thống kê cấp sở, huyện

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều tra thống kê cho cán bộ thống kê cấp sở, huyện

Sáng ngày 08/09/2014, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng điều tra thống kê cho cán bộ thống kê cấp sở, huyện. 

Về phía Trung tâm tin học và thống kê có ông Nguyễn Văn My - Trưởng bộ phận phía Nam

Về phía Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II có sự hiện diện của Ts. Bảo Trung - Trưởng phòng đào tạo cùng các thầy cô tham gia giảng dạy và các anh chị học viên

 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính khóa 14/2014

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính khóa 14/2014

Ngày 08 / 9 /201 4 , Trường Cán bộ quản lý n ông...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính khóa 14/2014

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính khóa 14/2014

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên chính khóa 14/2014

Ngày 08 / 9 /201 4 , Trường Cán bộ quản lý n ông...

Lễ khai giảng lớp đổi mới hợp tác xã theo luật HTX năm 2012

Lễ khai giảng lớp đổi mới hợp tác xã theo luật HTX năm 2012

Hôm nay Ngày 22/08/2014 tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức lễ khai giảng lớp đổi mới hợp tác xã theo luật HTX n...

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng Khóa 5

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng Khóa 5

Sáng ngày 11/08/2014, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán b...

Page 20 of 32

Latest News