06:22:47 28-01-2021
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 22/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Tham dự lể khai giảng có Ts. Bảo Trung - Trưởng phòng đào tạo khoa học, hợp tác quốc tế cùng các anh chị học viên lớp học

 

Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

 

Ngày 22 / 9 /201 4 , Trường Cán bộ quản lý n ông nghiệp và P TNT II tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Đến tham ...

Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng khóa 5

Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp phòng khóa 5

Hôm nay ngày 19/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II, tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cá...

Thông báo mẫu chữ ký Ông Trần Văn Chánh và Ông Phùng Nhuệ Giang

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký mẫu Ông Trần Văn Chánh và Ông Phùng Nhuệ Giang trường Trung học lâm nghiệp Tây Nguyên. Vui lòng file đ...

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Dương Minh Quân

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Dương Minh Quân, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ...
Page 19 of 32

Latest News