06:17:36 28-01-2021
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản - Lớp TOT 1

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản - Lớp TOT 1

Tham dự lể khai giảng có Ts. Nguyễn Thị Xuân Lan - Trưởng khoa Tài chính kế toán cùng các anh chị học viên lớp học

 

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm và nghiệp vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm...

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hiểm xã hội

 

Ngày 26/9/2014, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 29 của Bảo hi...

Thông báo mẫu chữ ký của Ông Nguyễn Hồng Anh và Ông Nguyễn Kim Sơn

Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Kim Sơn Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới. Vui lòng tải file đính kèm

Thông báo...

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản

 

Ngày 23/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính...

Page 18 of 32

Latest News