14:09:29 17-01-2021
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Lễ khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp

Ngày 08/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giảng lớp QLNN và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên trung cấp tại Tỉnh Quảng Ngãi 

Tham dự lể khai giảng có ông Nguyễn Văn Hân - Chi cục trưởng, Chi cục kiểm lâm Tỉnh Quảng Ngãi; Ông Hà Văn Tính - Trưởng phòng pháp chế đại diện cho sở nội vụ Tỉnh Quảng Ngãi; Ông Nguyễn Ngọc Phú - Trưởng phòng tổ chức sở nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ngãi và sự hiện diện của 45 học viên.

 

Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

Ngày 07/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực v...

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

Lễ khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở Cục thú y và địa phương năm 2014

 Ngày 01/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng 7 lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác...

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Bế giảng lớp Hạt trưởng Kiểm lâm tại Cà Mau

Ngày 27/9/2014 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau . Chi cục đã phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức bế giảng lớp ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX theo Luật HTX 2012

 

Ngày 29/9/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm soát HTX t...

Page 17 of 32

Latest News