07:00:59 28-01-2021
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên tại Tỉnh Quảng Nam

lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên tại Tỉnh Quảng Nam

 

Ngày 13/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên tại Tỉnh Quảng Nam

Tham dự lể khai giảng có Ts. Khúc Hoàng Giang và đại diện ban lãnh đạo chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và các học viên tham dự lớp học

 

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở cục thú y và địa phương năm 2014

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thú y ở cục thú y và địa phương năm 2014

 Ngày 15/10/2014 Cục Thú y và Cơ quan thú y vùng 6 phối hợp với Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng ...

Lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giảng dạy và kiến thức quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Ngày 13/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giản...

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại

 

Ngày 13/10/2014 Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp lấy mẫu,...

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lễ bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

Ngày 09/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II tổ chức bế giảng lớp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật...

Page 16 of 32

Latest News