05:23:12 28-01-2021
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Bế giảng lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Bế giảng lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

 

Ngày 16/12/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức buổi Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Tham dự lễ bế giảng về phía nhà Trường có ông Ts. Bảo Trung - Trưởng phòng Đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế cùng các anh chị học viên của lớp học.

 

Khai giảng các lớp Thống kê; Thủy sản; Lâm sản

Ngày 1/12/2014 tại Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức khai giảng các lớp như sau:

Lớp 1: Bồi dưỡng kiến thức nghiệ...

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8

Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8. Lớp học dự kiến...

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý lãnh đạo dành riêng cho chi cục trưởng kiểm lâm và giám đốc vườn quốc gia

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý lãnh đạo dành riêng cho chi cục trưởng kiểm lâm và giám đốc vườn quốc gia

 

Được sự nhất trí của Tổng cục Lâm nghiệp hôm nay ngày 20/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức Khai giả...

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng về quản lý thông tin dịch bệnh và lớp Bồi dưỡng về kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng về quản lý thông tin dịch bệnh và lớp Bồi dưỡng về kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu

 

Ngày 17/10/2014 tại Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II đã tổ chức buổi Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng về quản lý thông tin dịch ...

Page 15 of 32

Latest News