09:28:09 23-03-2023
Home Enrolments News for Enrollment

News for enrolment

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; vui lòng tải file nội dung về xem; Tran trọng./.

 

 

Thông báo Về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị, cá nhân có như cầu học lớp Bồi dưỡng theo ti...

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Trường Cán bộ Quản lý nông  nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng thông báo đến quý cơ quan đơn vị, cá nhân có nhu cầu học lớp Bồi dưỡng đối vớ...

Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022;  Vui lòn...

Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; Thông báo kết quả xét tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức của Trường năm 2022;  Vui lòn...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 36

Latest News