18:52:33 10-04-2021
Trang chủ Tĩnh Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

Tổ chức chính trị xã hội

1. Tổng số đoàn viên công đoàn là: 73 đoàn viên công đoàn.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Công đoàn Trường Cán bộ quản lý NN và PTNTII là 1 trong 42 đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn khối Bộ NN và PTNT.

- Ban chấp hành công đoàn Trường nhiệm kỳ IX (2017-2022) gồm 5 đồng chí.

 • Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Thị Minh;
 • Phó chủ tịch: Huỳnh Thị Thu Trang;
 • Các UVBCH gồm: Nguyễn Thị Mỹ An; Lê Thị Thùy Dung; Nguyễn Văn Doanh.

- Các Tổ công đoàn:

 • Tổ công đoàn Phòng TC-HC;
 • Tổ công đoàn Phòng đào tạo khoa học và hợp tác quốc tế;
 • Tổ công đoàn phòng quản trị;
 • Tổ công đoàn phòng tài chính – kế toán;
 • Tổ công đoàn ký túc xá – Nhà ăn;
 • Tổ công đoàn khoa quản lý Nhà nước;
 • Tổ công đoàn khoa Quản Trị;
 • Tổ công đoàn khoa Khuyến Nông và PTNT.
 

Trung tâm tư vấn

Trung tâm tư vấn

Trung tâm Tư vấn Phát triển Quản trị ( trước đây là trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý) thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát...

Lịch sử hình thành

Ngày 2-4-1982 Bộ Nông Nghiệp quyết định thành lập phân hiệu I Trường Quản lý HTX Nông Nghiệp TW.

Năm 1983 Bộ quyết định chuyển phân hiệu I thành Trư...

Chương trình hợp tác quốc tế

1. Đại học New Brunswick, Canada (1996 – 2000)

Trong khuôn khổ dự án “Quản lý nông nghiệp”, Trường đã tiếp nhận nhiều chuyên gia từ Đại học New Brunswi...

Trang 3 của 5

Tin mới nhất