14:37:51 23-01-2020
Trang chủ Tĩnh Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học - DMA

Chức năng:

Thực hiện các hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, liên kết đào tạo ngoại ngữ, tin học; Tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học.

Nhiệm vụ:

  • Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của các cơ quan,  đơn vị, các tổ chức và các cá nhân theo quy định;
  • Tư vấn du học và dịch thuật theo quy định của pháp luật;
  • Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và dịch thuật theo quy định của pháp luật; 

Địa chỉ giao dịch:

  • Lầu 3 số 45 Đinh Tiên Hoàng phường Bến Nghé quân I, TP.HCM.
  • Điện thoại : 08.39102771
  • Fax        : 08.39110057

Giám đốc: TS. Đinh Công Tiến

 

Đề tài nghiên cứu 2006-2010

Tên đề tài

Tên cá nhân chủ trì

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

 Năm 2010
   

Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh ng...

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên

Chức năng : Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ Học viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về phương án tổ chức quản lý Ký túc xá- Nhà ăn đạt hiệu quả; quản ...

Trang 1 của 5

Tin mới nhất