19:19:19 10-04-2021
Home Tĩnh Basic Info

Basic Info

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA

Trung tam ngoai ngu tin hoc DMA
 

Đề tài nghiên cứu 2006-2010

Tên đề tài

Tên cá nhân chủ trì

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

 Năm 2010
   

Nghiên cứu tác động của chính sách phân phối lợi nhuận đến giá trị doanh ng...

Dormitory Restaurant

Function : Group Dormitory - Restaurant has the function of advising the Rector on the project management and organization of Dormitory-Restaurant to a...

Finance and Accounting Department

Function: To advise and carry out decisions by the Rector of the University related to the finance and accounting.

Missions :
- Develop and organize the ...

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 5

Latest News