11:46:00 28-09-2023
Trang chủ Công đoàn

Công đoàn

Thông báo về việc thanh lý tài sản công cụ dụng cụ hư hỏng năm 2022

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn Thông báo về việc thanh lý tài sản công cụ dụng cụ hư hỏng năm 2022; Vui lòng tải file nội dung về tại đây; Trân trọng./.
 

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đến các ưng viên có nhu cầu; vui lòng tải   f...

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp”.

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp”.

Ngày 14/4/2023, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   II đã tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực...

Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương khoá 54.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương khoá 54. Ngày 02/4/2023, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   II đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương khoá...

Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trân trọng Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác mặ...
Trang 1 của 2