06:35:37 14-08-2020

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 9690
2 Số hạng ngẫu nhiên u 4865
3 Sự khước từ 5447
4 Sản lượng hòa vốn 31982
5 Suất chiết khấu 11205
6 SA 8000 4977
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 5316
8 Sơ thẩm 5322
9 Sản xuất 5717
10 Sức lao động 5938
11 Sổ tay chất lượng 6285
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 5141
13 Sai phạm 9455
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 5759
15 Sản xuất 5107
16 5S 5305
17 Sigma 5277
18 Sự liên tưởng thương hiệu 9451
19 Sai lầm 5267
20 Sai lầm trong tổ chức 5831
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất