05:57:19 23-10-2020

S

Tìm kiếm     Số mục hiển thị 
#. Danh mục Số lần xem
1 Sai lầm loại I và sai lầm loại II 9785
2 Số hạng ngẫu nhiên u 4920
3 Sự khước từ 5506
4 Sản lượng hòa vốn 33452
5 Suất chiết khấu 11592
6 SA 8000 5031
7 Sáu Sigma (6 Sigma) 5369
8 Sơ thẩm 5374
9 Sản xuất 5774
10 Sức lao động 6298
11 Sổ tay chất lượng 6346
12 Sản xuất tinh gọn/tiết kiệm 5198
13 Sai phạm 9643
14 Sản xuất đúng lúc – JIT 5813
15 Sản xuất 5163
16 5S 5363
17 Sigma 5332
18 Sự liên tưởng thương hiệu 9572
19 Sai lầm 5321
20 Sai lầm trong tổ chức 5888
 
Trang 1 của 2

Tin mới nhất