23:19:13 28-01-2021

Đề bạt

Email In PDF.
Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, đề bạt là giao cho cán bộ, công chức giữ chức vụ cao hơn chức vụ đương nhiệm, hoặc cất nhắc những cán bộ, công chức chưa có chức vụ được giữ chức vụ lần đầu.
Yêu cầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam là phải đề bạt những cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định, đã được đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết và đã qua thử thách trong thực tiễn công tác từ dưới lên; chú trọng những người ưu tú xuất thân trong công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, con em gia đình có công với nước có đủ tiêu chuẩn.
Việc đề bạt cán bộ, công chức phải theo nguyên tắc "vì việc đặt người", "có lên có xuống", "có vào, có ra". Phải làm quy hoạch cán bộ và thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình đề bạt, tránh những sai sót chủ quan, thiên vị, cảm tính.
Sau khi đề bạt, phải tiếp tục bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

Tin mới nhất