13:47:38 06-02-2023
Home Dictionary C Công văn

Công văn

E-mail Print PDF
Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, Công văn là một loại giấy tờ dùng trong các cơ quan công quyền để giải quyết các vấn đề thuộc về công vụ, như cơ quan cấp dưới báo cáo, thỉnh thị cấp trên về vấn đề gì đó; cơ quan cấp trên chỉ thị cho cấp dưới về công việc phải làm; cơ quan này thông báo, đề nghị cơ quan khác cùng phối hợp hành động về một công việc có liên quan; cơ quan nhà nước giao dịch với cá nhân, công dân về một vấn đề nào đó.
Ví dụ:    - Công văn của bộ
           - Thảo công văn
           - Trình công văn cho giám đốc
 

Latest News