18:25:39 09-08-2022
Home Dictionary B Bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động

E-mail Print PDF
Theo “Từ điển Bách khoa toàn thư Việt nam”, Bảo hộ lao động là hệ thống các giải pháp về pháp luật, khoa học, kĩ thuật, kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm an toàn và sức khoẻ của con người trong quá trình lao động sản xuất.
Nội dung bảo hộ lao động bao gồm: 1) Xây dựng, ban hành và giám sát việc thực hiện hệ thống luật về bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, hệ thống các tiêu chuẩn giới hạn cho phép của các yếu tố điều kiện lao động, hệ thống các quy phạm an toàn trong lao động - sản xuất và các chính sách, chế độ bồi dưỡng sức khoẻ, chăm sóc y tế cho những người lao động phải làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, kém hấp dẫn. 2) Bảo đảm tính đồng bộ và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn - vệ sinh lao động trong toàn bộ quá trình thiết kế, sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo quản nhà xưởng, quy trình công nghệ, máy móc, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong quá trình lao động. 3) Không ngừng nâng cao hiểu biết và ý thức của người sử dụng lao động và người lao động về an toàn - vệ sinh lao động bằng cách tuyển chọn, tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn, đào tạo thường xuyên, luyện tập các phương án phòng, chống các sự cố trong sản xuất.
Các hình thức sơ khai của BHLĐ đã xuất hiện cùng với quá trình phát triển sản xuất. Kĩ thuật và công nghệ sản xuất càng phát triển, nguy cơ ảnh hưởng của các yếu tố không thuận lợi phát sinh trong quá trình phát triển cũng ngày càng tăng lên, đòi hỏi công tác BHLĐ phải phát triển tương ứng. Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến công tác BHLĐ.
Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chính phủ đã ban hành các Sắc lệnh 29/SL (13.3.1947) và 77/SL (22.5.1950) về an toàn - vệ sinh lao động, thời gian lao động - nghỉ ngơi. Tiếp theo đó là Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động (Nghị định 181/CP ngày 18.12.1964), Pháp lệnh bảo hộ lao động (10.9.1991) và trong Bộ luật lao động (1994) có một chương quy định về công tác BHLĐ.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng đã có nhiều công ước và khuyến nghị về BHLĐ. Đáng chú ý là Công ước 155 (1981) về an toàn và sức khoẻ của người lao động đã được Việt Nam phê chuẩn; Công ước 148 về bảo hộ người lao động chống những rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, tiếng ồn và những chấn động ở nơi làm việc; Công ước 174 (1993) về ngăn ngừa các tai nạn công nghiệp.
 

Latest News