23:36:02 28-01-2021
Home Dictionary B Biến ngẫu nhiên liên tục

Biến ngẫu nhiên liên tục

E-mail Print PDF
Biến ngẫu nhiên liên tục là biến ngẫu nhiên nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể lấp đầy toàn bộ khoảng hữu hạn hay vô hạn của trục số ox thì biến ngẫu nhiên X được gọi là liên tục. Ví dụ, trọng lượng mía cây nhập vào nhà máy tính theo giờ trong liên tục một tháng qua.
 

Latest News